Portal internetowy "KRZESŁAWICE"

Strona Główna

 
O Krzesławicach
   
Historia Krzesławic
   Badania archeologiczne
   Lokalizacja osiedla
  
Ulice Krzesławic
   Komunikacja i transport
  
Widokówka z Krzesławic

Warto zobaczyć
  
Dworek Jana Matejki
  
Drewniany Kościółek
   Zabytkowa szkoła
   Kapliczki kultu religijnego
   Pomnik zamordowanych
   Dolina Dłubni
   Krakowskie chaty

Rekreacja
  
Trasy wycieczkowe
   Zalew Nowohucki
   Karczma "Młynówka"
   Koncerty

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapliczki kultu religijnego...
 

W Krzesławicach znajdują się trzy kapliczki kultu religijnego.  Pierwsza z nich pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku (1839 r.). Jest to żelazny krucyfiks na wysokim smukłym, betonowym postumencie ogrodzony kamiennymi słupkami z żelaznymi barierkami. Kapliczka położona jest na styku ulicy Wańkowicza i ulicy Łępickiego (nieopodal zabytkowego drewnianego kościółka i Dworku Jana Matejki).

Zdjęcie pochodzi z portalu: "Nowa Huta mniej znana",
autor zdjęcia: Krzysiek K.
Zdjęcie autorskie, wykonano 15 sierpnia 2004 r.

* * *

Druga figurka to Kapliczka Matki Boskiej pochodząca z drugiej połowy XIX wieku (ok. 1870 r.). Jest nią murowana dwustopniowa kapliczka otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym przykryta czterospadowym ceramicznym daszkiem zwieńczonym żelaznym krzyżem. Stoi na skrzyżowaniu ulicy Wańkowicza i ulicy PCK. Ustawiona jest na szerokim, kwadratowym podwyższeniu w kształcie ściętej piramidy, na którym w narożnikach i przy bramce stoją kamienne słupki, a między nimi żelazny płotek.

Zdjęcie pochodzi z portalu: "Nowa Huta mniej znana",
autor zdjęcia: Krzysiek K.
Zdjęcie autorskie, wykonano 15 sierpnia 2004 r.

Na frontowej ścianie kapliczki znajduje się wnęka z małą figurką Matki Boskiej, w pozostałych niszach fotografie przedstawiające Najświętsze Serce Jezusa, św.Józefa i Krzyż Mogilski.

Zdjęcie autorskie, wykonano 15 sierpnia 2004 r. Zdjęcie autorskie, wykonano 15 sierpnia 2004 r.

Na ścianie frontowej kapliczki wmurowana jest pamiątkowa tablica  z napisem:


„Na pamiątkę Mszy Świętej, którą odprawił dla chorych
w Krzesławicach w sąsiednim domu dnia 2 lutego 1976 r.
J.E. Ks. Kardynał Karol Wojtyła, obecnie Papież Jan Paweł II,
w V-tą rocznicę tego wydarzenia wdzięczni mieszkańcy Krzesławic
(2.II.1981).”

Pod kapliczką do 2003 roku włącznie w miesiącu maju codziennie o godz. 19:00 odbywały się nabożeństwa ku czci Matki Boskiej tzw. "majówki".

* * *

Trzecia kapliczka to drewniany krucyfiks usytuowany na skrzyżowaniu ulicy Wąwozowej i ulicy PCK.

Zdjęcia autorskie, wykonano 15 sierpnia 2004 r.