Portal internetowy "KRZESŁAWICE"

Strona Główna

 
O Krzesławicach
  
Historia Krzesławic
   Badania archeologiczne
   Lokalizacja osiedla
  
Ulice Krzesławic
   Komunikacja i transport
  
Widokówka z Krzesławic

Warto zobaczyć
   
Dworek Jana Matejki
  
Drewniany Kościółek
   Zabytkowa szkoła
   Kapliczki kultu religijnego
   Pomnik zamordowanych
   Dolina Dłubni
   Kopiec Wandy (w pobliżu)
  
Fort nr 49 (w pobliżu)
  
Krakowskie chaty

Rekreacja
  
Trasy wycieczkowe
   Zalew Nowohucki
   Karczma "Młynówka"
   Koncerty

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewniany Kościół pw. Jana Chrzciciela ...

Sprowadzenie kościółka

W latach 1983-1986 staraniem ówczesnego proboszcza parafii Ks. Prałata Jana Chyca sprowadzono do Krzesławic XVII-wieczny drewniany kościół z Jawornika koło Myślenic, który obecnie wraz z pobliskim dworem stanowi jednolitą, urzekającą całość. Kościół pierwotnie znajdował się w Jaworniku koło Myślenic i był pod wezwaniem Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego . Zbudowany w latach 1633-1648, kilkakrotnie powiększany. W 1983 r. poważnie uszkodzony i zdewastowany.  Kościołowi nadano nowego patrona i od tamtego czasu znany jest jako Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej w Krzesławicach. 


Zdjęcie pochodzi z portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa małopolskiego

Ówczesne władze komunistyczne nie chciały wydać pozwolenia na wybudowanie  nowego kościoła. Przeniesienie zdewastowanego kośioła było wtedy alternatywnym rozwiązaniem. Kościół został zrekonstruowany z myślą o zainicjowaniu skansenu. Obecnie wraz z Dworkiem Jana Matejki tworzy jednolitą zabytkową całość. W pobliskim parku nad Dłubnią rozpoczęto wtedy również prace nad stworzeniem skansenu. Rozpoczęto nawet budowę zabytkowej kuźni. Prac jednak nigdy nie dokończono.


Widok na kościółek od strony Al.Solidarności
Zdjęcie autorskie wykonane 15 sierpnia 2004 r.

Szlak Architektury Drewnianej

Jest to typowy obiekt polskiego sakralnego budownictwa drewnianego. Jest to kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem; wnętrze: polichromia figuralna. Ołtarz główny pochodzi z  końca XVII wieku. Ten drewniany kościółek pod wezwaniem Jana Chrzcicela w Krzesławicach został włączony do jednej z ośmiu tras turystycznych w województwie małopolskim poświęconych drewnianej architekturze (Trasa 1a - wariant mogilsko-proszowicki).
 


Kościółek zimą. Przy kościółku znajduje się kaplica i sala młodzieżowa.

Wnętrze kościółka

W kościele zachowana została częściowo polichromia z pierwotnego czasu budowy, barokowa ambona w kolorze granatowym ze złotymi zdobieniami i późnogotycki krucyfiks. Stropy i ściany ozdobione są figuralną polichromią o różnych wątkach treściowych z pierwszej połowy XVII wieku. Szczególnie wyróżnia się kompozycja Sądu Ostatecznego oraz postać św. Krzysztofa.

Ozdobą świątyni jest późnobarokowy złocisty ołtarz główny, w którym umieszczony jest późnogotycki krucyfiks z początku XVI wieku, przekazany do kościoła z parafii pw. św. Wincentego w Krakowie-Pleszowie. Boki i góra ołtarza ozdobiona jest licznymi złotymi figurkami aniołów i świętych.

Ołtarz główny został zrekonstruowany w całości, jednak w ołtarzach bocznych brak jest obrazów głównych, które pozostały w nowym kościele w Jaworniku.


Wnętrze kościółka podczas Mszy Świętej
Zdjęcie autorskie wykonane 22 września 2003 r.

Istnieje możliwość zwiedzenia wnętrzna kościoła przed i po mszy świętej lub w przypadku zwiedzania grupowego w terminie uzgodnionym  z kościelnym Panem Romanem Bylicą (tel. 642-15-58).


Boczne wejście do kościółka
Zdjęcie autorskie wykonane 15 sierpnia 2004 r.

Wejście do zakrystii kościółka
Zdjęcie autorskie wykonane 15 sierpnia 2004 r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka

Krzesławice od ponad 100 lat były częścią Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pleszowie. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza Księdza prałata Jana Chyca w Krzesławicach zbudowano kaplicę, a następnie przeniesiono i rozpoczęto remont zabytkowego kościółka drewnianego. Gdy Ksiądz Prałat odszedł na emeryturę rozdzielono parafię na dwie. Samodzielną Parafię pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Krzesławicach objął ksiądz proboszcz Marek Laskowski. Jednak po dwóch latach w 1992 roku Parafię w Krzesławicach ponownie włączono do Pleszowa, a nowym proboszczem został ks. Bolesław Mleczko. Obecnie proboszczem Parafii jest ks. Stanisław Wajdziak.

Parafia Rzymsko-Katolicka
pod wezwaniem św.Wincentego
w Krakowie - Pleszowie
ul.Nadbrzezie 12
31-983 Kraków
tel. (0-12) 645-06-29


Kościół z boku - Widok od Dworku Jana Matejki

Msze Święte i Nabożeństwa w zabytkowym kościółku

Niedziele i święta:  9:30, 14:00
Wtorki, Czwartki, Soboty:  7:00
Pierwsze piątki miesiąca:  16:30
Pierwsze czwartki miesiąca:   16:30


Zdjęcie pochodzi z portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa małopolskiego